Thủ tục cần thiết để xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Những năm gần đây có rất nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thủ tục cần thiết để làm thẻ tạm trú đang là vấn đề được người nước ngoài quan tâm trong quá trình sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài […]

Xem thêm