Visa Việt Nam

Những công dân mang quốc tịch người nước ngoài nếu như đang có ý định nhập cảnh vào đất nước Việt Nam với mục đích như sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nếu bạn không thuộc vào những đất nước được miễn thị thực thì khi nhập cảnh đến đây phải có visa. […]

Xem thêm